Jak u svého webu nastavím přesměrování na https?

Pokud již máte zřízenou SSL službu nebo DV SSL a stránky jsou již tedy dostupné ze zabezpečeného protokolu HTTPS na adrese "https://www.nazev-domeny.cz/", můžete si nastavit přesměrování. Web pak bude přístupný pouze přes protokol https a veškerá komunikace bude šifrovaná.
 
V případě některých redakčních systémů, můžete nastavení přesměrovaní provést přímo v administraci redakčního systému.
 
Standardním způsobem nastavení přesměrování je použití web.config souboru.
 
Příklad nastavení web.cofig na přesměrování pouze hlavní domény:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
<system.webServer>
 <rewrite>
  <rules>
   <rule name="Redirect to HTTPS" stopProcessing="true">
    <match url="(.*)" />
    <conditions>
     <add input="{HTTPS}" pattern="off" ignoreCase="true" />
    </conditions>
    <action type="Redirect" redirectType="Permanent" url="https://{HTTP_HOST}/{R:1}" />
   </rule>
  </rules>
 </rewrite>
</system.webServer>  
</configuration>
 
Příklad nastavení web.cofig na přesměrování hlavní domény včetně aliasů:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
<system.webServer>
 <rewrite>
  <rules>
   <rule name="Redirect to HTTPS" stopProcessing="true">
    <match url="(.*)" />
    <conditions logicalGrouping="MatchAny">
     <add input="{HTTPS}" pattern="off" ignoreCase="true" />
     <add input="{HTTP_HOST}" negate="true" pattern="^www.nazev-domeny.cz$" />
    </conditions>
    <action type="Redirect" redirectType="Permanent" url="https://www.nazev-domeny.cz/{R:1}" />
   </rule>
  </rules>
 </rewrite>
</system.webServer>  
</configuration>