Přejmenování Wordpress na jinou doménu

Chcete provozovat nainstalovaný Wordpress na jiné doméně?
 
Pokud se rozhodnete pro změnu výchozí domény pro vaší instalaci Wordpressu, není zapotřebí provádět jeho novou instalaci, bude jen zapotřebí provést několik kroků.

Ty si popíšeme na příkladu webhostingu EASY, který je vytvořený na doméně "forpsi-test.com". Budeme chtít provést změnu na jinou doménu, například "forpsi-testovaci.cz".
Novou doménu musíme mít také registrovanou.

Tento popis je platný pro základní instalaci Wordpressu. Pokud využíváte další pluginy, např. Elementor, Redirection a jiné, tak po dokončení přejmenování dle návodu níže, je obvykle zapotřebí provést i změnu URL, znova vygenerování jejich konfiguračních souborů a podobné kroky v nastavení těchto pluginů, které můžete využívat.
Informace jak postupovat najdete obvykle u poskytovatele pluginů. Např. pro Elementor jsou uvedeny na této stránce.
 
Když již máme novou doménu zaregistrovanou, jsou dvě možnosti:
 
  1. novou doménu si nastavíme jako alias k stávajícímu webhostingu
  2. požádáme zákaznickou podporu o přejmenování webhostingu z původní domény na novou doménu
Při volbě nastavení nové domény jako aliasu, nebude možné případně využít zabezpečený protokol HTTPS v rámci služby DV SSL - tu je možné nastavit pouze pro hlavní doménu webhostingu, ne i pro aliasové domény.

U přejmenování webhostingu dojde kompletně ke změně výchozí domény na novou(web, e-maily) a bude zde možné využít DV SSL na nové doméně. Přejmenování je zpoplatněno částkou 1000 Kč bez DPH jednorázově na základě individuální dohody.

Původní doménu je možné si poté nastavit jako alias, která bude přesměrována na novou doménu. Můžete přímo v požadavku na přejmenování webhostingu požádat zákaznickou podporu o nastavení původní domény jako aliasu.
 
V našem případě zvolíme přejmenování webhostingu na doménu "forpsi-testovaci.cz" - o změnu jsme již požádali zákaznickou podporu. Po provedení změny jsme obdrželi informace o dokončení a můžeme přejít ke změnám ve Wordpressu.
 
Přejmenování Wordpressu provedeme v MySQL databázi přes rozhraní phpMyAdmin.

V prohlížeči si otevřeme webovou stránku pro správu MySQL databází a to na adrese https://webmysql.forpsi.com/.
Přihlašovací údaje k MySQL databázi jste obdrželi ve zprávě("Údaje ke správě služby na domain.tld") po vytvoření webhostingu. Zjistíte je také v zákaznické administraci a to v detailu webhostingu pod odkazem "SQL".
Též jsou uloženy v konfiguračním souboru Wordpressu v umístění "/www/wp-config.php" a to na řádcích a pojmenovány takto:
 
23. define( 'DB_NAME', 'f133946' );
29. define( 'DB_PASSWORD', '********' );
 
V našem případě budeme provádět úpravy v databázi s názvem "f133946". Název databáze a její heslo zkopírujeme na přihlašovací stránce. Po úspěšném přihlášení uvidíme rozhraní phpMyAdmin.
 
 V phpMyAdminu jako první vybereme databázi a to kliknutím v horním menu na "Databáze". Zde klikneme na název vaší databáze - v tomto případě "f133946":
 
 
 
Dále v horním menu klikneme na druhou možnost "SQL". Do textového později vložíme upravené příkazy k přejmenování obsahu v MySQL tabulkách.

Hodnoty níže si zkopírujeme a vložíme do textového editoru:
 
UPDATE wp_posts SET guid = REPLACE(guid, 'http://www.puvodni-domena.tld','http://www.nova-domena.tld');

UPDATE wp_posts SET post_content = REPLACE(post_content, 'http://www.puvodni-domena.tld', 'http://www.nova-domena.tld');

UPDATE wp_links SET link_url = REPLACE(link_url, 'http://www.puvodni-domena.tld', 'http://www.nova-domena.tld');

UPDATE wp_links SET link_image = REPLACE(link_image, 'http://www.puvodni-domena.tld', 'http://www.nova-domena.tld');

UPDATE wp_postmeta SET meta_value = REPLACE(meta_value, 'http://www.puvodni-domena.tld', 'http://www.nova-domena.tld');

UPDATE wp_usermeta SET meta_value = REPLACE(meta_value, 'http://www.puvodni-domena.tld', 'http://www.nova-domena.tld');

UPDATE wp_options SET option_value = REPLACE(option_value, 'http://www.puvodni-domena.tld', 'http://www.nova-domena.tld');
 
V textovém editoru stiskneme "CTRL + H" pro nahrazení vzorových názvů domén:
 
  1. vyhledáme "puvodni-domena.tld" a nahradíme vše za název původní domény - v našem příkladu za "forpsi-test.com"
  2. vyhledáme "nova-domena.tld" a nahradíme vše za název nové domény - v našem příkladu za "forpsi-testovaci.cz"
  3. pokud vaše instalace Wordpressu používá jiný než výchozí prefix tabulek "wp_", bude zapotřebí provést i zde nahrazení "wp_" za prefix vašich tabulek
Po úpravě budou příkazy vypadat v našem případě takto:
 
UPDATE wp_posts SET guid = REPLACE(guid, 'http://www.forpsi-test.com','http://www.forpsi-testovaci.cz');

UPDATE wp_posts SET post_content = REPLACE(post_content, 'http://www.forpsi-test.com', 'http://www.forpsi-testovaci.cz');

UPDATE wp_links SET link_url = REPLACE(link_url, 'http://www.forpsi-test.com', 'http://www.forpsi-testovaci.cz');

UPDATE wp_links SET link_image = REPLACE(link_image, 'http://www.forpsi-test.com', 'http://www.forpsi-testovaci.cz');

UPDATE wp_postmeta SET meta_value = REPLACE(meta_value, 'http://www.forpsi-test.com', 'http://www.forpsi-testovaci.cz');

UPDATE wp_usermeta SET meta_value = REPLACE(meta_value, 'http://www.forpsi-test.com', 'http://www.forpsi-testovaci.cz');

UPDATE wp_options SET option_value = REPLACE(option_value, 'http://www.forpsi-test.com', 'http://www.forpsi-testovaci.cz');
 
Pokud provozujete Wordpress na doméně bez použití "www.", tak v příkazech vymažte tuto hodnotu u všech názvů domény!
 
Po úpravě příkazu si je opět zkopírujeme z textového editoru a vložíme v phpMyAdminu do připraveného textového pole v "SQL" a klikneme na "Proveď":
 
 
 
Po dokončení se vám zobrazí na konci každého příkazu informace o výsledku příkazu "UPDATE" :
 
 
 
Tím bylo přejmenování Wordpressu provedeno. Můžeme zkontrolovat v tabulce "wp_options" první dva řádky, které obsahují výchozí URL pro Wordpress a samozřejmě také v prohlížeči dostupnost Wordpressu na nové doméně:
 
 
 
Pokud jste měli instalované DV SSL na původní doméně, tak novou instalaci - na novou doménu, vám při přejmenování provede přímo zákaznická podpora, dojde tak k minimálnímu výpadku dostupnosti webu v řádu desítek minut než i Vy dokončíte tento postup přejmenování Wordpressu.
 
V databázi mohou být také uložena "Serializovaná data" v kterých může být vaše URL, např. v prémiových šablonách Divi. U těchto serializovaných dat nelze tímto způsobem provést změnu. K změně je možné využít - s velkou opatrností na bezpečnost, například nástroj dostupný na tomto odkazu.