POP3 - úpravy nastavení účtu

Pro jakoukoli úpravu nastavení klikněte na menu Soubor > Informace a poté na tlačítko Nastavení účtu.
Veškerá běžná nastavení lze provést pomocí položek Název účtu a nastavení synchronizace a Nastavení serveru
 
Název účtu a nastavení synchronizace
 
Nastavení serveru
 
Nastavení účtu
- vhodné pouze pro smazání účtu či nastavení jako výchozího
- tlačítko Změnit má stejnou funkci jako Název účtu a nastavení synchronizace
 

Poznámka
Pokud tento postup pro úpravy účtu není zcela funkční, zobrazte nastavení účtu přes Ovládací panely.