Zobrazení velikosti složky a počtu zpráv

Pro zjištění velikosti složky klikněte nejprve v levém menu na položku Všechny složky.
Na panelu nástrojů zvolte ikonu Správa složek

Okno obsahuje seznam všech složek (podřízené složky je možné rozbalit) se zobrazením jejich velikosti a počtu zpráv (přečtených / nepřečtených).
Kliknutím na menu [...] nacházející se na konci řádku každé složky zobrazíte nabídku obsahující nejčastěji používané funkce.