Synchronizace pomocí CardDAV protokolu

V aktuální verzi webmailu není podpora CardDAV protokolu implementovaná. Pro synchronizaci použijte syncML klienty.

Kontakty z vybraného adresáře webmailu rovněž můžete vyexportovat a naimportovat do poštovního klienta. 

Přejděte do adresáře a pomocí tlačítka zvolte vhodný formát:
- vCard (vhodné pro macOS)
- CSV (vhodné pro Outlook)
- LDIF (vhodné pro Thunderbird)

Soubor uložený na disk importujte dle nápovědy konkrétního poštovního klienta.