Změna varianty služby F-Page

Zákazník má možnost změnit variantu služby F-Page pouze způsobem, že nižší verzi služby nahrazuje svou objednávkou funkcionálně vyšší verzí (Upgrade). Opačný model, tedy provést tzv. Downgrade, kdy by žádal o změnu vyšší verze na nižší, není běžně možná. Žádost je v takovém případě nutné řešit individuálně s ohledem na konkrétní požadavek zákazníka. Ke zpracování této nestandardní situace je nutné kontaktovat naši Zákaznickou podporu.

Upgrade
Zákazník může upgradovat (povýšit svou variantu) na vyšší v těchto scénářích. Z varianty TRIAL lze provést změnu na variantu WEB či SHOP, a dále z varianty WEB na SHOP. Zákazník bude v případě vyžádané změny adekvátně zpoplatněn vzhledem k objednané změně varianty a délce období do expirace služby.

Objednávku upgrade varianty lze provést v Zákaznické administraci.