Fakturace služby F-Page

Základní fakturační období je rok. Vzhledem k tomu, že je služba F-Page doplňkem k doménovému jménu, expirace služby F-Page je synchronizována s expirací provázané domény. Z tohoto důvodu mohou nastat i případy, kdy je fakturační období jiné, než roční, vizte popsaný příklad níže.

  • V případě objednávky služby pro již registrovanou doménu může být fakturováno i méně než 12 měsíců, avšak kromě tohoto případu nemůže být služba fakturována pro období kratší než 1 rok.
  • V případě, kdy je upgrade varianty objednán méně než 30 dní před expirací již uhrazené služby, požadavek bude zpracován automaticky a nová varianta služby bude fakturována až pro další fakturační období.