Gmail.com a Message-ID

Google.com v nedávné době zpřísnil pravidla pro příjem emailů týkající se parametru Message-ID v hlavičce zprávy.

Podle RFC 5322 musí každá zpráva obsahovat v hlavičce parametr Message-ID. Hodnota tohoto parametru by měla mít správnou syntaxi "řetězec@doména", viz https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc5322#section-3.6.4

Mailservery Google.com kontrolují, zda zpráva obsahuje parametr Message-ID a zda má správnou syntaxi. V opačném případě mohou email odmítnout s chybou "550-5.7.1 Messages missing a valid messageId header are not accepted."

Parametr Message-ID vkládá do zprávy poštovní klient, aplikace nebo skript, který email generuje. Pokud se vám vrátí uvedená chyba, zkontrolujte nastavení aplikace, skriptu nebo poštovního klienta tak, aby vkládal platné Message-ID, případně použijte jiného poštovního klienta. Tato kontrola je záležitostí poštovních serverů Google.com. Pokud nemůžete parametr Message-ID do zprávy vložit, napište nám, aktivujeme pro vaši doménu vkládání chybějícího Message-ID.

SMTP server smtp.forpsi.com automaticky neupravuje parametr Message-ID kvůli možnosti použití DKIM podpisu zprávy, který by byl po jakýchkoli úpravách zprávy neplatný.