Jak propojit svou doménu se službou F-Page?

Pokud je projekt připravený a chcete jej publikovat na vlastní doméně, je potřeba jej s tímto doménovým jménem propojit. Pokud je již doména zaregistrovaná, zkontrolujte, prosím, zda je v naší správě (FORPSI musí být registrátorem domény). V případě, že doména ještě zaregistrovaná není, objednejte její registraci podle návodu níže.

POSTUP:

1) Přejděte na kartu F-Page ve své zákaznické administraci a zvolte si jednu z placených verzí služby WEB nebo SHOP. Variantu WEB je vhodné využít, chcete-li si vytvořit např. jednoduché webové stránky, prezentaci své společnosti nebo blog. Varianta SHOP je mimo již zmíněné funkcionality rozšířena ještě o modul produktového katalogu (e-shop) a rezervační formulář (online objednávky schůzek).


2) Po kliknutí na jedno z tlačítek "Koupit variantu WEB" nebo "Koupit variantu SHOP" se otevře okno pro zadání doménového jména. Vložte tam buď již vaši zaregistrovanou doménu nebo název domény, kterou si přejete zaregistrovat. Doménové jméno bude základem webové adresy, po jejímž zadání do prohlížeče se váš web zobrazí. Systém vyhodnotí, zda je možné daný název ke službě F-Page připojit. Buď vás nasměruje k registračnímu fomuláři, anebo k zakoupení doplňkové služby F-Page dle vašeho výběru (WEB, SHOP).
3) Po uhrazení objednávky bude na vámi zadané doméně publikován obsah, který jste si vytvořili během zkušebního období.


Upozornění:
V případě, že jste si v rámci zkušební doby připravili webové stránky včetně e-shopu a dalších funkcí, které jsou součástí výhradně placené varianty SHOP a zakoupíte-li si následně pouze variantu WEB, je nutné před objednávkou deaktivovat moduly, které varianta WEB neobsahuje. Aktivací placené verze by mohlo dojít k technickým problémům.