Je možné vytvořit s F-Page vícejazyčný web?

Ano, tato funkce je podporována. V závislosti na volbě varianty se liší možnosti využití:

Varianta WEB

Webové stránky pro firemní, nebo osobní prezentaci, případně blog je možné vytvořit ve výchozím nastaveném jazyce a v jednom dalším volitelném.

Příklad: web je ve výchozím jazyce v Češtině a jako volitelný je využita Angličtina.

Varianta SHOP (+ TRIAL)

Odlišné možnosti pro jednotlivé funkce:

  • Webové stránky je možné vytvořit ve výchozím nastaveném jazyce a až v pěti dalších volitelných jazycích. Příklad: web je ve výchozím jazyce v Češtině a jako volitelné jsou využity Angličtina, Němčina, Ruština, Španělština a Italština.
  • E-shop a rezervační systém je možné vytvořit pouze ve výchozím nastaveném jazyce.
 
Upozornění pro obě varianty služby: využitím funkce multijazyčnost nedochází k automatickému překladu textů, text je potřeba vložit v příslušné jazykové mutaci.