Posílání soukromých a důvěrných zpráv

Před odesláním můžete nastavit úroveň citlivosti zprávy a omezit tím příjemci možnosti dalšího zpracování (přeposílání, kopírování textu, export, tisk, ...)

Nastavení úrovně citlivosti
V okně psaní zprávy klikněte na tlačítko

Z rozbalovacího seznamu zvolte požadovanou úroveň utajení
  • soukromé: příjemci nebudou mít možnost zprávu přeposlat a odpovědět všem
  • důvěrné: příjemci nebudou mít možnost zprávu přeposlat, odpovědět všem, kopírovat text a vytisknout
  • citlivé: příjemci nebudou mít možnost zprávu přeposlat, odpovědět všem, kopírovat text, tisknout a exportovat


Čtení citlivých zpráv
Pokud odesílatel odeslal email jako citlivý, zobrazí se v seznamu zpráv i u zprávy symbol. Umístíte-li při čtení zprávy myš nad tento symbol, zobrazí se omezení zprávy.

Při odpovědi se automaticky nastaví stejná úroveň citlivosti, jakou má odpovídaná zpráva.Poznámky
  1. Ne všichni emailoví klienti plně podporují zpracování citlivých zpráv. Příjemci nepoužívající Forpsi webmail budou většinou mít možnost zpracovávat zprávy bez omezení. Jednotlivá omezení se u stejné úrovně citlivosti mohou lišit v závislosti na tom, jaký poštovní klient (např. Outlook) zprávu vytvořil. 
  2. Důvěrný režim sice příjemcům zabrání váš omylem přeposlat (sdílet), nezabrání ale tomu, aby jej příjemce ručně přepsal obsah, pořídil screenshot a přeposlal, neochrání ani zprávu před zachycením či odposlechnutím počítačovými viry nebo jiným nežádoucím softwarem.
  3. I přes to, že odesílatel nastavenou úrovní citlivosti zakáže přeposílání, mohou být zprávy přeposlané pomocí filtrů schránky (nastavení citlivosti má dopad pouze na poštovní klienty – webmail)