Jak zjistit absolutní cestu u webhostingu?

Co je absolutní cesta a jak vypadá?

Absolutní cesta je umístění souboru na daném serveru či počítači. Je to cesta, která je vyjádřena od kořene souborového systému až po daný soubor či složku. S tímto formátem cesty se můžete setkat například u redakčních systémů (Wordpress, Joomla, Prestashop a další) v jejich konfiguračních souborech a v záznamech v databázi.

Podoba cesty u operačních systémů se liší.

U systému Linux začíná absolutní cesta znakem / a tento znak je také využíván jako oddělovač mezi úrovněmi. Například:

/web/htdocs/forpsi_testcz/home/www/abs-cesta.php

U systému Windows cesta začíná názvem disku a také oddělovač je rozdílný a to znak \ . Tedy například:

D:\Sites\web_123456\www\abs-cesta.php

Jak zjistit absolutní cestu na mém webhostingu?

Absolutní cestu na Vašem webhostingu lze zjistit pomocí PHP skriptu vloženém na FTP Vašeho webhostingu. Na FTP webhostingu je možné se přihlásit přes FTP klienta, jako je například Total Commander či Filezilla. Pokud neznáte Vaše přístupové údaje, je možné si je nechat zaslat či změnit dle tohoto návodu – Ztráta hesla k FTP nebo jeho změna.
Skript vytvořte například v poznámkovém bloku ve Vašem počítači a uložte jej s koncovkou .php , tedy například abs-cesta.php, a vložte do něj tento kód:

<?php

echo dirname(__FILE__);

?>

Tento skript uložte a poté jej nahrajte do adresáře, kde potřebujete absolutní cestu zjistit, tedy například do kořenového adresáře webhostingu.
Poté již můžete absolutní cestu zobrazit v prohlížeči po zavolání cesty souboru. Tedy v našem případě byl soubor uložen do složky www, do prohlížeče byla zadána stránka http://www.forpsi-test.cz/abs-cesta.php a zobrazila se tato informace: