Synchronizace Thunderbird kontaktů

V aktuální verzi webmailu není podpora CardDAV protokolu implementována. Kontakty z vybraného adresáře webmailu můžete vyexportovat a naimportovat do poštovního klienta. 

Přejděte do adresáře a pomocí tlačítka zvolte LDIF.

Spusťte Thunderbird a zobrazte Kontakty.

Na panelu nástrojů klikněte na Importovat a v průvodci použijte na disk uložený LDIF soubor

Vyberte složku, do které mají být kontakty naimportovány

Po volbách zdrojového souboru a cílového adresáře zahajte import

Pokud měl adresář webmailu vytvořené skupiny, naimportují se také, nebudou však obsahovat žádné kontakty.