Jak používat SSH na linuxovém webhostingu

Úvod
SSH (Secure Shell) je zabezpečený protokol umožňující bezpečné a efektivní spojení mezi dvěma počítači, které umožňuje výměnu dat přes zabezpečený kanál. S SSH můžete bezpečně přistupovat ke svému webovému prostoru a provádět různé operace, například:
 • Nahrávání a stahování souborů a složek.
 • Úpravy, mazání a přesouvání souborů a složek.
 • Používání Composeru.
 • Využívání GIT příkazů pro správu verzí.
 • Pokud používáte WordPress, můžete interagovat se svou instalací pomocí wp-cli.
Pro povolení služby SSH a nahrání vašeho SSH klíče můžete použít funkci v panelu admin.forpsi.com.
Mějte, prosím, na paměti, že tato služba je momentálně k dispozici pouze pro Linux hosting na naší nové platformě. Pokud v panelu ovládání své domény nenajdete možnost SSH, doporučujeme kontaktovat naši zákaznickou podporu. Pomohou vám zjistit možnost přesunu vaší domény na novou platformu, čímž získáte přístup k této službě SSH.


Důležité upozornění
Při připojení prostřednictvím SSH je důležité použít příkazovou řádku namísto grafického rozhraní. Pro provádění specifických operací, jako je úprava, mazání nebo přesun souborů a složek, se používají speciální příkazy. Důrazně doporučujeme vytvořit zálohu před použitím SSH, abyste předešli ztrátě dat.

Jak se připojit přes SSH k vaší doméně
Pro připojení k vaší doméně přes SSH budete potřebovat SSH klienta. Pokud používáte operační systém Windows, SSH klient je obvykle již nainstalován. Alternativně můžete použít volně dostupný klient PuTTY, který si můžete stáhnout zde.

Pro zahájení spojení budete potřebovat následující informace:

Adresa hostitele: Vaše doménové jméno
Uživatelské jméno: Viditelné v panelu admin.forpsi.com
Port: 2222
SSH příkaz pro připojení bude vypadat takto: "ssh -p 2222 vaše-uživatelské-jméno@vaše-doména.cz".

Důležité připomenutí
Mějte, prosím, na paměti, že SSH kontejnery jsou po 2 hodinách automaticky zrušeny. Proto je nutné dokončit vaše SSH relace a operace v této časové periodě.

Závěr
SSH poskytuje bezpečný a efektivní způsob správy vašeho webového prostoru. Po zadání přístupových údajů můžete prostřednictvím SSH klienta provádět různé úkoly a pohodlně upravovat svou webovou stránku. Než začnete dělat úpravy, vždy si zazálohujte aktuální soubory.

Návod na generování SSH klíčů

Windows
Windows 10 a novější verze obsahují integrované nástroje OpenSSH, které vám umožní generovat SSH klíče pomocí PowerShellu. Zde je návod krok za krokem:
 1. Otevřete PowerShell: Stiskněte klávesy Windows + X a vyberte "Windows PowerShell" nebo "Windows PowerShell (Admin)".
 2. Pro generování RSA klíče zadejte následující příkaz: ssh-keygen -t rsa
 3. Systém vás požádá o potvrzení umístění pro uložení RSA klíče. Stiskněte klávesu Enter pro přijetí výchozího umístění (C:\Users\VašeUživatelskéJméno\.ssh\id_rsa) nebo zvolte vlastní umístění.
 4. Můžete zvolit heslo pro váš privátní klíč pro zvýšení zabezpečení nebo jej ponechat prázdné (nastavení hesla je bezpečnější).
 5. SSH klíč (přesněji jeho veřejná i privátní složka) bude vygenerován a uložen ve zvoleném umístění
V případě starších verzí Windows musíte použít externí software, jako je PuTTYgen, který je často součástí klienta PuTTY pro SSH. Zde je návod pro vytvoření klíče SSH pomocí PuTTYgen:
 1. Stáhněte a nainstalujte program PuTTY, pokud jej již nemáte nainstalovaný. Naleznete ho zde: odkaz na PuTTY.
 2. Spusťte program PuTTYgen.
 3. Vyberte požadovaný typ klíče (RSA se obvykle používá).
 4. Klikněte na tlačítko "Generate" pro vytvoření nového páru klíčů.
 5. Následujte pokyny na obrazovce a náhodně pohybujte kurzorem myši v okně programu PuTTYgen pro generování klíče.
 6. Po úspěšném vygenerování páru klíčů můžete nastavit heslo pro váš privátní klíč, čímž se zvýší zabezpečení.
 7. Veřejný klíč uložte s příponou .pub a privátní klíč s příponou .ppk.
Linux
Linuxové distribuce obvykle již mají nainstalovaný balík OpenSSH, který umožňuje generování SSH klíčů přes terminál. Postupujte následovně:
 1. Otevřete terminál.
 2. Pro generování RSA páru klíče zadejte následující příkaz: ssh-keygen -t rsa
 3. Systém vás požádá o potvrzení umístění pro uložení klíčů. Stiskněte klávesu Enter pro přijetí výchozího umístění (~/.ssh/id_rsa) nebo zvolte vlastní umístění.
 4. Můžete nastavit heslo pro váš privátní klíč pro zvýšení zabezpečení nebo jej ponechat prázdný bez hesla (nastavení hesla zvyšuje bezpečnost).
 5. SSH pár klíčů bude vygenerován a uložen ve zvoleném umístění.
Jakmile budete mít svůj SSH klíč vygenerovaný, můžete nahrát veřejný klíč do panelu admin.forpsi.com a povolit tak přístup přes SSH ke svému webovému prostoru. Svůj privátní klíč uchovávejte v bezpečí a nikdy ho nesdílejte s dalšími osobami.