Import DNS záznamů

Správa DNS záznamů může být náročným úkolem, zejména pokud máte rozsáhlou síť domén a potřebujete pravidelně aktualizovat nebo migrovat své DNS záznamy.
Funkce importu DNS záznamů umožňuje snadno nahrát nové DNS záznamy z CSV souboru pro vaši doménu na DNS servery FORPSI. Import záznamů je možné provést i před samotnou změnou DNS serverů na FORPSI.

Kde nastavení provedu

Možnost provedení importu DNS záznamů najdete v zákaznické administraci v detailu domény pod "Editace DNS záznamů" -> "Import DNS záznamů" a to v případech, kdy vaše doména má již nastaveny DNS servery FORPSI: 


V případech, kdy vaše doména ještě nemá nastaveny DNS servery FORPSI, se k možnosti import DNS záznamů (či přidání ručně jednotlivých DNS záznamů) dostanete v kroku "Změna DNS serverů" -> "Nové DNS záznamy můžete přidat zde":


Formát CSV souboru

Import DNS záznamů je možný pouze ze souboru CSV, který bude obsahovat tyto čtyři sloupce s názvy: 

 • Hostname
 • TTL
 • Type
 • Value
Na pořadí sloupců nebo velikosti písmen, nezáleží. 

Další potřebné informace pro obsah a formát nahrávaného CSV souboru: 

 • velikost nahrávaného CSV souboru může být maximálně 150kB
 • obsahovat maximálně 200 řádků
 • oddělovač hodnot v CSV souboru je ; (středník)
 • povolený rozsah hodnot TTL je 60 - 86400
 • importovat je možné typy DNS záznamů, které jsou uvedeny v článku Nastavení DNS záznamůa jedná se konkrétně o tyto: 
  • A, AAAA, CNAME, MX, TXT, SRV, TLSA, CAA, NS
 • parametr Hostname musí obsahovat doménové jméno
 • soubor musí být v UTF-8 kódování
 • případné duplicity jsou ignorovány a záznam je přidán pouze jednou

Příklad jak může vypadat CSV soubor před jeho importem: 


Po provedení úspěšného importu se přidají nové DNS záznamy. Již nastavené existující DNS záznamy zůstanou nastaveny.