Vložení html kódu a seznam povolených atributů

Možnost vložení kódu provedete kliknutím do požadovaného textu, následně se zobrazí nabídka.

Následně zvolíte tlačítko zdroj, které je označeno touto ikonou.
 
Poté se zobrazí zdrojový kód konkrétního textu, kde můžete vkládat či upravovat html kód.


Seznam povolených html kódů a jejich atributů, které lze přidat v rámci služby F-Page:
table - id
thead 
- id
th
- rowspan, colspan, valign, align, id
tr 
- id
td
code
h1
h2
h3
h4
h5
h6
p
em
span 
- id
ul
- id
ol
li
iframe 
- src, width, height, frameborder, style, id
- href, rel, target, id
img 
- width, alt, src, height, id
div
- id, contenteditable
u
i
sup
strong
b
- cite, id
blockquote 
- cite, id, lang
style 
- type, src, charset
hr
pre
cite
script
- type, src, charset
sub