Zpoždování emailů na adresy tiscali.cz, worldonline.cz a wo.cz

Vážení zákazníci,
během dnešního dne jsme zaznamenali zpožděné doručování některých emailových zpráv zasílaných na domény @tiscali.cz, @worldonline.cz a @wo.cz.
Tyto poštovní servery střídavě odmítají smtp spojení. Podle vyjádření ze strany podpory tiscali.cz aktuálně řeší potíže s přijímáním emailů a na odstranění problému pracují.