Plánovaný upgrade HyperV 2008 na HyperV 2012

Plánovaná změna platformy pro Cloud servery z HyperV 2008 na HyperV 2012Upgrade na technologii HyperV 2012, která do příštího roku přinese zákazníkům následující rozšíření limitů:

  • Navýšení počtu vCPU z 4 na 8
  • Navýšení limitu paměti z 16 na 32 GB
  • Navýšení přenosové rychlosti sítě ze 100 na 1000Mb/s
  • Možnost správy snapshotů obdobně jako na platformě VMWare

 

Během upgrade bude docházet k vypínání Cloud serverů na nezbytně nutnou dobu. Výpadek jednotlivých Cloud serverů bude trvat přibližně 1 hodinu. Všechny Cloud servery budou po ukončení uvedeny do stavu, ve kterém se nacházely před upgradem (např. jestliže bude server vypnut, bude ponechán ve vypnutém stavu).

Aby měl výpadek na zákazníky co nejmenší dopad, bude prováděn během nočních hodin.Plán upgrade je pevně stanoven, nicméně není vyloučena jeho změna vynucená průběhem migrace:

Fáze 1:  úterý 2.prosince – nocDC1 IT - skupina 3, HyperV a LowCost 00:00 – 1:00   

Fáze 2: čtvrtek 4.prosince - nocDC1 IT - skupina 4,  HyperV a LowCost 00:00 – 01:00
DC1 IT - skupina 5,  HyperV a LowCost 01:00 – 02:00

Fáze 3: středa 10.prosince - nocDC2 IT - skupina 1,  HyperV a LowCost 00:00 – 01:00
DC2 IT - skupina 2,  HyperV a LowCost 01:00 – 02:00Fáze 4:  úterý 16.prosince - nocDC1 IT - skupina 1,  HyperV a LowCost 00:00 – 01:00
DC1 IT - skupina 6,  HyperV a LowCost 01:00 – 02:00 

Fáze 5:  pátek 19.prosince - nocDC1 IT - skupina 7,  HyperV a LowCost 00:00 – 01:00
DC1 IT - skupina 2,  HyperV a LowCost 01:00 – 02:00Fáze 6:  čtvrtek 18.prosince - nocDC3 CZ - skupina 1,  Hyper a LowCost 23:00 - 00:00

pátek 19.prosince - nocDC4 FR - skupina 1,  Hyper a LowCost 00:00– 01:00DC5 DE - skupina 1,  Hyper a LowCost 01:00 – 02:00DC6 GB - skupina 1,  Hyper a LowCost 02:00 – 03:00