Plánovaný upgrade webhostingových služeb

Vážení zákazníci,
v rámci zkvalitnění poskytovaných služeb plánujeme upgrade diskového pole, na kterém jsou hostovány webhostingové služby.
Plánované práce proběhnou ve středu 22.2.2017 v nočních hodinách, kvůli minimalizaci dopadu na chod všech umístěných stránek.
Aby byla zachována integrita dat, dojde během operace k omezení dostupnosti služeb. Výpadek webů by neměl přesáhnout jednotky sekund. V případě webů s velmi vysokým počtem souborů může být výpadek delší, v řádu minut.
Pokud se vyskytnou u vaší webové aplikace jakékoliv potíže, obratem nás, prosím, informujte.
Upřímně doufáme, že po dokončení prací oceníte všechny výhody nového systému.