Popis
Popis rozhrani
Rozhraní obsahuje několik základních ovládacích prvků, které jsou stejné bez ohledu na sekci, ve které se nacházíte:
 • levé hlavní menu - obsahuje hlavní organizační jednotky jednotlivých funkcí (hlavní složky schránky nebo webového úložiště; kalendáře; adresáře...)
 • submenu - v některých modulech (kalendáře, adresář, nastavení....) zpřístupňuje možnosti správy položek (vytváření, mazání, sdílení...)
 • horní menu - rychlá volba hlavních funkcí (modulů) webmailu, karta Další (zobrazovaná v případě malého okna prohlížeče nebo rozlišení monitoru) zpřístupňuje další funkce webmailu, tlačítko pro odhlášení (zobrazuje kvóty, nápovědu a zpřístupňuje v privilegovaných účtech Administraci schránek domény) spolu se zobrazením panelu denního přehledu
 • panel nástrojů - interaktivní panel obsahující tlačítka funkcí vybrané sekce webmailu

Funkce
Webmail umožňuje 1)
 • pracovat s poštou, organizovat zprávy pomocí složek nebo štítků,
 • spravovat a organizovat kontakty pomocí více adresářů,
 • plánovat a spravovat události, organizovat události pomocí více kalendářů; přidávat externí kalendáře a publikovat kalendáře účtu ve formátu iCAL a CalDAV,
 • zadávat úkoly a organizovat je do seznamů,
 • ukládat do webového úložiště dokumenty, obrázky apod., vytvářet nové dokumenty, posílat odkazy na velké soubory, připojit Dropbox účet
 • sdílet adresáře, kalendáře, úkoly a složky webového úložiště s ostatními uživateli domény
 • synchronizovat kontakty, události a úkoly s Outlook klientem prostřednictvím Forpsi PC klienta nebo s mobilním zařízením prostřednictvím aplikací třetích stran,
 • stahovat zprávy až ze 4 externích účtů,
 • ukládat vyhledávání pro inteligentní zobrazení souvisejících zpráv
 • využít integrovanou čtečku pro odebírání RSS zdrojů
 • provádět nastavení antispamu, přesměrování, automatických odpovědí a notifikací, filtrování zpráv
1) některé funkce (zvýrazněné kurzívou)  jsou dostupné pouze v rámci služby Business mail, která je standardní součástí všech nových variant našich hostingů (kromě služby Email k doméně nebo Email hosting)