Co mám dělat s emaily z Tucows ohledně zpracování osobních údajů?

Dne 25. 5. 2018 vešlo v účinnost nové nařízení EU, známé pod označením GDPR. S tímto nařízením provedla celá řada společností různé úpravy ve svých interních systémech tak, aby co nejvíce bylo vyhověno dané normě.
 
Změny se nevyhly ani hlavním registrům doménových jmen a jednou ze zásadních úprav je potvrzování souhlasu se zpracováním osobních údajů. Náš hlavní registr pro většinu generických domén (gTLD) – společnost Tucows (OpenSRS) – vytvořila nové zprávy, které majitelům domén začala rozesílat. Zprávy jsou posílány v případě nové registrace domény, po dokončení transferu domény pod naši správu, po změně kontaktních údajů či změně majitele – tedy pokaždé, dojde-li k nové registraci kontaktních údajů nebo k úpravě těchto údajů a je-li tedy potřeba dát majiteli k dispozici možnost udělit či neudělit souhlas se zpracováním kontaktních údajů hlavním registrem Tucows (OpenSRS).
 
Na níže přidaných obrázcích si prohlédněte a přečtěte, co je nutné učinit, pokud danou zprávu k udělení souhlasu obdržíte na svém emailu.
 
1. Po registraci domény (gTLD – generické domény – příklad  .com, .net, .info, .online, .store apod.) obdržíte zprávu s níže uvedeným textem. Ve zprávě bude odkaz, na který lze kliknout. Přes tento odkaz se dostanete do rozhraní, kde lze souhlas se zpracováním kontaktních údajů udělit či opět jej zrušit (vizte druhý obrázek).
 
Obrázek č. 1
 
 
2. Po kliknutí na zmíněný odkaz v emailu se dostanete do rozhraní, které vypadá jako obrázek číslo 2 (vizte níže). Zde je v anglickém jazyku popsán důvod, proč byla zpráva na kontaktní email poslána. V textu je představena naše společnost INTERNET CZ, a.s., coby poskytovatel registrace doménových jmen a dalších služeb. Udělení souhlasu je zcela volitelné a je jen na vás, zda chcete souhlas se zpracováním kontaktních údajů udělit či jej zamítnout. Výhodné je souhlas potvrdit, protože v budoucnu se můžete ocitnout v situaci, kdy ztratíte přístup ke kontaktnímu emailu, který máte u domény nastaven a nebude-li mít Tucows od vás potvrzený souhlas se zpracováním kontaktních údajů, bude velice obtížné upravit pro vás email v registru.
 
Obrázek č. 2
 
 
 
 
3. Další zprávy se zpracováním kontaktních údajů jsou v případě změny majitele (úpravy údajů) podobné jako výše uvedená. Vždy je zcela na vás, zda tento souhlas udělíte či neudělíte. Nepotvrzení souhlasu se zpracováním kontaktních údajů nemá vliv na dokončení registrace většiny domén. Zpráva je generována a zaslána na kontaktní email majitele až po registraci domény. Ovšem existují i speciální koncovky, u kterých je nutné nejdříve souhlas se zpracováním kontaktních údajů udělit, jinak k registraci nedojde. Jde například o koncovku .cn (kterou u nás k nové registraci již nenabízíme) a dále .jp (tuto koncovku nám spravuje jiný poskytovatel).